Kontakt


Naziv firme: "  S.L.R Ravić "
Adresa: Buhovo bb., 88220 Široki Brijeg, BiH
ID broj: 4372376120006
Tel/Fax: 00 387/ 39 -703 583
Mob: 063/329-748;  Mob:063/990-263
Email: info@limarijaravic.com

Poruka: