Filter

Cijena odabir

Paneli


Paneli krovni i fasadni:

 • Izuzetne tehničke karakteristike visoke nosivosti
 • Izuzetne termoizolacijske karakteristike poluretanske ispune
 • Izbor debljine panela od 40 do 180 mm
 • Krovni paneli se rade sa  prepustom gornjeg lima u oluk ili za preklop kod nastavljanja panela
 • Atesti za nosivost i otpornost na vatru
 • Kvalitetan i dugotrajan proizvod
 • Jednostavna ugradnja
 • Montaža na nagibu krovne plohe od 3° do 90°
 • Idealan za oblaganje fasada sa velikim rasponima primarne konstrukcije
 • Kompaktne ploče djeluju kao spreg krova ili fasade
 • Pruža veću sigurnost u slučaju zemljotresa
 • Proizvodnja na dužine po narudžbi kupca
 • Tehnička podrška pri projektovanju i izradi predmjera
 • Pisana garancija i atesti za proizvod
 • Ekološki pogodan proizvod bez freona
 • Boja po želji kupca

Vršimo montažu i nabavku panela, surađujemo sa domaćim i stranim firmama iz EU za svaki proizvod posjedujemo ateste o kvaliteti i nudimo garanciju za odabrani proizvod.

Prikaži
Termoizolacijiski panel

Termoizolacijiski panel

Termoizolacijiski panel sa poliuretanskom ispunom

...