Filter

Cijena odabir

Pocetna     Termoizolacijiski panel
Termoizolacijiski panel

Termoizolacijiski panel


Termoizolacijiski panel sa poliuretanskom ispunom


...

Termoizolacijiski  panel


  • Podaci o proizvodu
  • Tehnički podaci

        Izuzetne tehničke karakteristike visoke nosivosti
        Izuzetne termoizolacijske karakteristike poluretanske ispune
        Izbor debljine panela od 40 do 180 mm
        Krovni paneli se rade sa prepustom gornjeg lima u oluk ili za preklop kod nastavljanja panela
        Atesti za nosivost i otpornost na vatru
        Kvalitetan i dugotrajan proizvod
        Jednostavna ugradnja
        Montaža na nagibu krovne plohe od 3° do 90°
        Idealan za oblaganje fasada sa velikim rasponima primarne konstrukcije
        Kompaktne ploče djeluju kao spreg krova ili fasade
        Pruža veću sigurnost u slučaju zemljotresa
        Proizvodnja na dužine po narudžbi kupca
        Tehnička podrška pri projektovanju i izradi predmjera
        Pisana garancija i atesti za proizvod
        Ekološki pogodan proizvod bez freona
        Boja po želji kupca

Vrsta namjene
  • Krovna izolacija